ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ฟอกสีฟันบ่อยๆอันตรายไหม

ฟอกสีฟันบ่อยๆอันตรายไหม

 

การฟอกสีฟันที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความปลอดภัย การฟอกฟัน เป็นการให้น้ำยาทำปฏิกิริยากับเม็ดสีในผิวฟัน ทำให้เม็ดสีมีสีจางลง ฟันก็ดูขาวขึ้น ไม่ได้กัดกร่อนฟันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวินิจฉัยก่อนจะทำการรักษาผู้ป่วยในแต่ละบุคคลว่าเหมาะสมกับการฟอกสีฟันหรือไม่

การฟอกสีฟันไม่เหมาะสมกับใครบ้าง

1.     เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13ปี

2.     สตรีมีครรภ์

3.     สตรีที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตร

อันตรายจากการฟอกสีฟัน

อาการเสียว 

            การฟอกฟันขาวสามารถก่อให้เกิดอาการเสียวฟันเล็กน้อยถึงมากได้ แต่อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราว อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการฟอกฟันขาวอยู่ที่คลินิก ซึ่งอาการดังกล่าวจะลดน้อยและหายไปเองได้ อาจมีอาการเสียวฟันรุนแรง ที่เกิดจากภาวะเงือกร่น การที่ฟันหักฟันหรือการที่บูรณะฟันไปแล้วมีการสึกกร่อน อาการเสียวฟันดังกล่าวจะมีระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองวัน แต่อาจมีบางกรณีที่มีอาการเสียวฟันเป็นระยะเวลาเป็นเดือน บางครั้งทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจแนะนำให้ใช้ยาสีฟันป้องกันการเสียวฟัน

 

ฟันปลอมต่างๆ

               การบูรณะฟัน เช่นการอุดฟัน ครอบฟัน หรือ การทำเคลือบผิวฟัน ไม่สามารถมีปฏิกิริยาใดใด กับฟันซี่นั้นๆ แต่กลับจะมีสีที่ขาวกว่าฟันซี่อื่นๆ ถ้ามีจำนวนฟันปลอมมากๆควรทำฟันปลอม หรือฟอกฟันขาว เพื่อให้สีไม่แตกต่างกัน