ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาพิเศษ article

                                                 

การจัดฟัน  คืออะไร  เพื่ออะไร

 

การจัดฟัน เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือก ในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติจาการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะ สม นอกจากนี้ยังอาจช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพจากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม  

จัดฟัน ปกติ 35000-40000 


ผ่อนชำระจัดฟัน  สามารถแบ่งชำระได้ 3 แบบ

1. เดือนที่ 1+เดือนที่ 2/3    เดือนละ 5000 เดือนต่อมา 1000

2. เดือนที่1/2/3/4             เดือนละ 4000 เดือนต่อมา 1000

3. เดือนที่ 1/2/3/4/5         เดือนละ 3000 เดือนต่อมา  1000

เมื่อจัดฟันเสร็จมีค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน (retainers) บน+ล่าง ชิ้นละ 2000

 

 

การจัดฟัน (Orthodontics)  เป็นสาขาหนึ่งในทางทันตกรรม ที่ให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติของการเรียงฟัน และการสบฟัน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า
โปรโมชั่น

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน ที่คลินิกโดย cool light 5000 article
ฟันสวยด้วยวีเนียร์ article