ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ฟอกสีฟันแล้วฟันจะขาวนานไหม

ฟอกสีฟันแล้วฟันจะขาวนานไหม

เนื่องจากการมีคราบสีมาเกาะที่ผิวฟัน เกิดได้จาก สิ่งที่รับประทาน หรือดื่ม เช่น ชา กาแฟ การสูบบุหรี่ การมีหินน้ำลาย ซึ่งหินน้ำลายจะมาสะสม ที่ผิวฟัน บริเวณใกล้คอฟัน มีสีน้ำตาลไปจนถึงสีดำ  ดังนั้นเมื่อฟอกสีฟันแล้วฟันก็สามารถมีสีเข้มขึ้นได้อีกซึ่งระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับ
•    สีของฟันก่อนฟอก
•    ชนิดของอาหารที่รับประทาน เช่น ชา กาแฟ จะทำให้สีฟันเข้มเร็วขึ้น
•    การดูแลความสะอาดของช่องปาก


ระดับความขาวของการฟอกสีฟัน

ระดับความขาวของการฟอกสีฟัน ไม่สามารถจะบอกถึงระดับความขาวของฟันได้แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้ป่วยแต่ละท่าน ในผู้ป่วยบางท่านจะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสามารถเห็นผลหลังจากการฟอกฟันขาวได้เลย แต่ในทางกลับกันผู้ป่วยบางท่านก็จะผิวหวังกับผลลัพธ์ที่ได้ ทั้งนี้ก่อนที่จะได้รับการรักษาสามารถขอทำปรึกษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถึงผลลัพธ์ที่จะได้ รวมทั้งระยะเวลาของการรักษา ฟันที่มีสีเหลีองจะทำให้เห็นผลได้ดี สำหรับฟันที่มีสีคล้ำกว่า เช่น การรับประทานยาแก้อักเสบ และฟันสีเทาๆ จะมีทำการฟอกสีฟันให้ฟันขาวขึ้นได้ยาก