ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมประดิษฐ์

 

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นสาขาทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก
ซึ่งมีชนิดของฟันปลอมแบ่งได้ใหญ่ๆคือฟันปลอมถอดได้และฟันปลอมติดแน่น


     ฟันปลอมแบบติดแน่นได้แก่


•    รากฟันเทียม   
•    ครอบฟัน
•    สะพานฟัน


ภาพแสดงรากฟันเทียม


       ฟันปลอมแบบถอดได้ ได้แก่


•    ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
•    ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก


ภาพแสดงฟันปลอมถอดได้บางส่วน   


ภาพแสดงฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก  ตัวอย่างผู้ป่วยใส่ฟันปลอมทั้งปาก


   ฟันปลอมแบบติดแน่น


ข้อดี
       : ไม่ต้องถอด มีลักษณะคล้ายฟันธรรมชาติ
       :ใส่เฉพาะซี่ จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ
       : ผู้ใส่สามารถปรับตัวได้ดีกว่า ออกเสียงพูดได้ชัดกว่า  เนื่องจากไม่มีส่วนขัดขวางลิ้น
ข้อเสีย
       : ขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า ต้องไปพบหมอฟันหลายครั้ง
       : ต้องกรอแต่งฟัน เพื่อใช้รองรับครอบฟันหรือสะพานฟัน ทำให้มีการสูญเสียเนื้อฟัน
       :ราคาค่อนข้างสูง

    ฟันปลอมแบบถอดได้

ข้อดี 

: ราคาไม่แพง
: ขั้นตอนการรักษาง่ายกว่า

ข้อจำกัด 

: ต้องถอด ใส่
: มีฐาน หรือตะขอ เพื่อช่วยยึดฟันปลอมไว้ในปาก  ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความรำคาญ หรือไม่สวยงามขึ้น

  และอาจทำให้พูด   ออกเสียงได้ไม่ชัดเจน


การใส่ฟันปลอมสำคัญอย่างไร


1.    ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง


2.    ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ


3.    ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก

       เนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง


4.    ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม


5.    ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร


6.    อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด

7.ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน