ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก คือ การดูแลรักษาและป้องกัน ฟันน้ำนมให้คงสภาพอยู่ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ถูกถอนก่อนกำหนด จนถึงเวลาโยกหลุดเองตามช่วงอายุของเด็ก และการดูแลรักษาฟันแท้ที่ขึ้นมาในช่องปาก ให้มีสภาพปกติและใช้งานได้ดี ซึ่งมีหลายวิธี ซึ่งทันตแพทย์สำหรับเด็ก จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้การรักษา เช่น


      - การทำความสะอาด ขัดฟันและขูดหินปูน
      - การขัดฟันและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
      - การเคลือบหลุมร่องฟัน
      - การอุดฟันน้ำนม
      - การรักษารากฟันน้ำนม
      - การครอบฟันน้ำนม
      - การใส่เครื่องมือรักษาช่องว่างของฟันเพื่อกันที่สำหรับฟันแท้ (space maintainer) ในกรณีฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไป
      - การใส่เครื่องมือขยายช่องว่างสำหรับฟันแท้ (space regainer)
          - การจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติเล็กน้อย [ Minor Tooth Movement ] ซึ่งอาจช่วยลด   ความรุนแรงของความผิดปกติทำให้ขั้นตอนการจัดฟันง่ายขึ้นหรือ ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยลง
    การทำฟันในเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขในอนาคต เป็นการตรวจ หาความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ ฝึกวินัยในการดูแลสุขภาพฟัน เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้สะอาด อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาในอนาคต