ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


เครื่องมือจัดฟันมีอะไรบ้าง


 


เครื่องมือจัดฟันมีทั้งแบบถอดได้ และแบบติดแน่นอยู่กับฟัน ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟัน และความสะดวกว่าเราเหมาะสมที่จะใช้แบบไหน


แบบนอกช่องปาก จะมีบางส่วนที่ยื่นออกมานอกช่องปาก โดยผู้รักษาสามารถถอดใส่เองได้ การใส่เครื่องมือนอกช่องปากเช่น เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน ( Head gear)  เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล่าง ( facemask)

                       

ภาพแสดงการใส่เครื่องมือจัดฟันนอกปากชนิด Head gear  เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน

                 

ภาพแสดงการใส่เครื่องมือจัดฟันนอกปากชนิด facemask หรือ reverse pull head gear เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล่าง


แบบถอดได้ ผู้รักษาจะถอดและใส่เครื่องมือนี้ได้เอง  เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้มักใช้ในเด็ก  หรือในรายที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเพียงเล็กน้อย

 


                                                  ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้


แบบติดแน่นอยู่กับฟัน (Bracket) เครื่องมือนี้จะติดวัสดุที่ผิวฟัน

 แบ่งออกเป็น

1.     เครื่องมือเป็นโลหะ พลาสติก และเซรามิค ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใช้ลวดคาด

ผ่านร่องเพื่อดึงให้ฟันเรียงกันเป็นปกติ

2.  เครื่องมือเป็นโลหะ ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านลิ้น (Lingual Orthodontics) แล้วใช้ลวด

     คาดผ่านร่องเพื่อดึงให้ฟันเรียงกันเป็นปกติ


ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันติดแน่นชนิดโลหะ (ฟันล่าง)/ เซรามิค(ฟันบน) ติดที่ผิวฟันด้านหน้า

 


        

 

                                 ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันติดแน่นชนิดโลหะ ติดที่ผิวฟันด้านลิ้น

 

·        ปัจจุบันมีเครื่องมือชนิดถอดได้ที่เรียกว่า Invisalign มีลักษณะเป็นเครื่องมือ

ถอดได้ ใส คล้ายกับถาดฟอกสีฟัน เพื่อแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัว

ของฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่อยากจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

                    

                      ภาพแสดงเครื่องมือจัดฟันแบบ (Invisalign)