ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


จัดฟันไม่ได้...ต้องผ่าตัด??

ทำไมจัดฟันไม่ได้.......ต้องผ่าตัด


การสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ดูฟันบนหรือล่างยื่นมากๆ อาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น
•    กระดูกขากรรไกรบนยื่น หรือกระดูกขากรรไกรล่างเล็ก
•    กระดูกขากรรไกรล่างยื่นหรือกระดูกขากรรไกรบนเล็ก
•    โครงสร้างกระดูกขากรรไกรบนและล่างเป็นแบบสบเปิด(Skeletal openbite)
•    โครงสร้างกระดูกขากรรไกรบนและล่างเป็นแบบสบลึก (Skeletal deepbite)


    ลักษณะใบหน้าแบบกระดูกขากรรไกรล่างเล็ก


      ลักษณะใบหน้าแบบกระดูกขากรรไกรล่างยื่น

ลักษณะการสบฟันแบบเปิด

ลักษณะการสบฟันลึก