ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


เครื่องมือคงสภาพหลังจัดฟัน


 

เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainers)

 

เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม เนื่องจากขณะที่จัดฟัน มีการใช้แรงลงบนฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่ถูกต้อง กระดูกอยู่ในภาวะที่ไม่แข็งแรง (ขณะจัดฟันจะรู้สึกว่ามีฟันโยก ปวดฟัน) ดังนั้นการใส่รีเทนเนอร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยละเลย ทำให้อาจต้องกลับมาจัดฟันใหม่ 

 

 ตัวอย่างเครื่องมือคงสภาพฟันแบบต่างๆ