ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


จัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่

จัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟันหรือไม่


การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตรวจพิเคราะห์ของทันตแพทย์จัดฟัน   ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะพิจารณาช่องว่างบนขากรรไกรเพื่อแก้ไขฟันซ้อนเกหรือฟันยื่น ได้จาก

·        การขยายกระดูกขากรรไกร

·        การลดขนาดซี่ฟัน

·        การถอนฟัน

คนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมากมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องถอนฟันเพื่อใช้ช่องว่างในการแก้ไขปัญหา