ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ต้องไปพบหมอจัดฟันบ่อยไหม


การจัดฟันเป็นการใช้แรงถ่ายทอดจากเครื่องมือจัดฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปทิศทางที่ต้องการจึงมีระยะเวลาสำหรับกระตุ้นการเคลื่อนฟันเป็นระยะๆ โดยทั่วไปคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ทุก 3-5 สัปดาห์ ในช่วงเวลาที่รับการรักษา เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจผลการรักษาเป็นระยะ ๆ

                         

 

 

ใช้เวลาจัดฟันนานแค่ไหน

 

การบำบัดรักษานั้นจะยาวนานเท่าใด ขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติที่ต้องการแก้ไขและความร่วมมือของคนไข้ หากคนไข้ให้ความร่วมมือดีผลการบำบัดรักษาก็จะออกมาดีและใช้ระยะเวลาสั้น แต่การรักษาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี