ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


จัดฟัน แพงไหม

การจัดฟันแพงไหมนั้น ต้องพิจาณาว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ผลที่ได้รับก็คุ้มค่า เช่น เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น  แปรงฟันง่ายขึ้น
 ใบหน้าสวยงามขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยประมาณมีดังนี้
• จัดฟันโดยใช้เครื่องมือแบบถอดได้ 3,000-10,000 บาท
• จัดฟันโดยใช้เครื่องมือติดแน่นแบบโลหะ  ประมาณ 30,000-50,000 บาท
• จัดฟันโดยใช้เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิค ประมาณ 40,000-60,000 บาท

การชำระเงินเป็นแบบผ่อนจ่าย โดยแยกออกเป็น:

• ราคาค่าจัดฟันแบบติดแน่นชนิดโลหะไม่รวม อุด ถอน ขูดหินปูนระหว่างรักษา
   ประมาณ 35000-40000 บาท

• พิมพ์แบบฟันประมาณ 500 บาท
• เอ็กซเรย์ 2 ฟิล์ม1000บาท
• เริ่มติดเครื่องมือจัดฟัน (แบบติดแน่น) สามรถเลือกชำระได้ 3 แบบ
o    จ่าย 2 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท  หรือ
o    จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
o    จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท
(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)
• ชำระค่ารักษาในการปรับเครื่องมือเดือนละ1 ครั้งๆ ละประมาณ 1,000 บาท
จนครบ 35000-38000 และถ้าหากยังไม่เสร็จ  ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ

• รีเทนเนอร์ (Retainer: เครื่องมือที่ใส่หลังจัดฟันเสร็จแล้ว) 2 ชิ้น ฟันบน, ล่าง รวม 4,000 บาท