ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


คำแนะนำหลังติดเครื่องมือจัดฟัน

คำแนะนำหลังติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น

1.รักษาความสะอาดฟัน และเครื่องมือจัดฟัน โดยแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ และก่อนเข้านอนเป็นประจำ

   สามารถแปรงฟันได้ตามปกติแต่ให้ระมัดระวังแปรงกระแทกเครื่องมือจัดฟัน

2.อาจมีอาการปวดฟัน ฟันโยก ซึ่งเป็นอาการปกติของการจัดฟัน  จะเป็นอยู่ 5-7 วัน

   หลังปรับเครื่องมือแต่ละครั้ง

3.อาจมีแผลระคายเเคืองหรือแผลร้อนในเกิดบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มได้ ซึ่งเป็นอาการปกติ

  อาจใช้ขี้ผึ้งกันเจ็บหรือใช้สำลีชุบน้ำปิดบริเวณเครื่องมือที่คม


4.รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หลุด หัก หรือบิดเบี้ยว โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งหรือเหนียว

 และระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเล่นกีฬาที่อาจเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง

 
5.ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการคล้องยางดึงฟัน

หรือการใส่อุปกรณ์เสริมพิเศษ


6.พยายามปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือที่ใส่ เนื่องจากเมื่อมีการดึงฟัน ย่อมเกิดความรู้สึกตึง ปวด

  หรือรำคาญบ้าง


7. พบทันตแพทย์ตามวันและเวลานัดโดยสม่ำเสม

 

คำแนะนำหลังใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้/รีเทนเนอร์

1. อาจมีอาการรำคาญ พูดไม่ชัด หรืออาจมีน้ำลายออกมามากในวันแรกๆ

2. เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้จะมีช่วงเวลาการใส่ที่แตกต่างกัน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์

   อย่างเคร่งครัด

3. รีเทนเนอร์ ในช่วงปีแรกต้องใส่ตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนทานข้าวและแปรงฟัน 

  ต่อมาอาจลดเวลาการใส่แต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์

4. การทำความสะอาด ให้ใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันแปรงให้สะอาด ห้ามแช่หรือล้างในน้ำอุ่น