ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


จัดฟัน คืออะไร เพื่ออะไร article

 


การจัดฟัน   เป็นวิธีการแก้ปัญหาฟันเรียงตัวที่ไม่สวยงามเช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง และ/หรือมีการสบฟันผิดปกติ โดยการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม  เพื่อให้มีีลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างงมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก ที่มีสาเหตุมาจาก การทำความสะอาดเหงือกและฟันได้อย่างไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในบริเวณ ที่มีฟันเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ และที่สำคัญสำหรับคนที่มีฟันห่างก็จะ ช่วยให้สามารถพูดออกเสียง
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และนอกจากนี้ การมีฟันที่เรียงตัวอย่างถูกต้องสวยงาม ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมอีกด้วย


การจัดฟันสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ประมาณ 10-14 ปี เพราะร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจะเคลื่อนที่ได้ง่าย

เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้  
ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน ต้องทำอะไรบ้าง article
จัดฟันผ่อนชำระ 30 เดือน article