ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้จัดฟันจัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้ 1จัดฟัน คืออะไร เพื่ออะไรarticle

การจัดฟัน   เป็นวิธีการแก้ปัญหาฟันเรียงตัวที่ไม่สวยงามเช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง และ/หรือมีการสบฟันผิดปกติ โดยการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้มีีลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้ 2จัดฟัน ต้องทำอะไรบ้างarticle

ขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน


1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า 

การสบฟัน ลักษณะกล้ามเนื้อ

2.  ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจสภาพการสบฟัน นอกจากนี้

จะมีการเอ็กซเรย์ฟัน เพื่อดูโครงสร้างใบหน้า และขากรรไกร

จัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้ 3จัดฟันผ่อนชำระ 30 เดือนarticle

 

จัดฟันเริ่มต้น 35000 ผ่อนชำระเดือนละ 1000

โปรโมชั่น ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50%

 

 

ถ้าจ่ายค่ารักษาหมดแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ติดเครื่องมือครั้งแรกจ่ายขั้นต่ำ 2000

 

ปรับเครื่องมือครั้งละ 1000

หน้า 1/1
1
[Go to top]