ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้จัดฟันจัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้ 1จัดฟัน คืออะไร เพื่ออะไรarticle

การจัดฟัน   เป็นวิธีการแก้ปัญหาฟันเรียงตัวที่ไม่สวยงามเช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง และ/หรือมีการสบฟันผิดปกติ โดยการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้มีีลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้ 2จัดฟัน ต้องทำอะไรบ้างarticle

ขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน


1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า 

การสบฟัน ลักษณะกล้ามเนื้อ

2.  ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจสภาพการสบฟัน นอกจากนี้

จะมีการเอ็กซเรย์ฟัน เพื่อดูโครงสร้างใบหน้า และขากรรไกร

จัดฟัน-ตัวอย่างคนไข้ 3จัดฟันผ่อนชำระ 30 เดือนarticle

 

จัดฟันเริ่มต้น 35000 ผ่อนชำระเดือนละ 1000

โปรโมชั่น ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50%

 

 

ถ้าจ่ายค่ารักษาหมดแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ติดเครื่องมือครั้งแรกจ่ายขั้นต่ำ 2000

 

ปรับเครื่องมือครั้งละ 1000

หน้า 1/1
1
[Go to top]