ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

ฟันคุด คืออะไร  


ฟันคุด  (Tooth Impaction) /ฟันฝัง (Embedded tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีที่พอหรือมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟันซี่นั้น สิ่งขัดขวางการขึ้นของฟัน เช่น เหงือกที่หนา  กระดูก ฟันบางซี่ หรือ ทิศทางการขึ้นของปันที่ผิดปกติ


ภาพแสดงฟันกรามแท้ซี่ที่สามล่างที่ไม่สามารถขึ้นสู่ช่องปากได้ตามปกติ  (ฟันคุด)


ภาพแสดงภาพถ่ายรังสีแบบพาโนรามา ลูกศรชี้ฟันกรามแท้ซี่ที่สามคุด

 


    ฟันคุดที่พบบ่อยมักได้แก่ ฟันกรามแท้ซี่ที่สาม (third molar) โดยทั่วไปจะขึ้นสู่ช่องปากเมื่ออายุประมาณ 18-21 ปี ซึ่งเมื่อไม่สามารถขึ้นสู่ช่องปากได้จะก่อให้เกิดผลเสียดังนี้

1.เหงือกที่อยู่บริเวณโดยรอบฟันคุดอาจเกิดการอักเสบ ปวด บวม ซึ่งบางคนเป็นๆหายๆนานวันผ่านไปอาจพัฒนากลายเป็นเนื้อร้าย


2.เป็นที่กักเศษอาหาร และเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคภายในช่องปาก ทำให้ปากมีกลิ่นตลอดเวลา และเป็นเหตุให้ฟันซี่ที่อยู่หน้าฟันคุด ซึ่งเป็นฟันที่ใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหารเกิดการผุลุกลาม จนทำให้เกิดโรคปริทันต์ หากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจต้องทำการรักษาโดยการถอนฟันที่มีปัญหาดังกล่าวทิ้งไป


3.ผู้ที่มีฟันคุดหลายคนลงความเห็นว่ามีอาการปวดศีรษะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะด้านที่มีฟันคุดแบบพุ่งชนมาด้านหน้า หรือรากยาวผิดปกติ บางท่านมีอาการปวดตึงที่ฟันกรามอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สามารถระบุอย่างแน่ชัดได้ว่ามาจากฟันซึ่ไหน


4.จากการสังเกตคนไข้หลายรายที่มีฟันคุดเพียงด้านเดียว (อีกด้านถูกถอนไปแล้วหรือไม่มีฟัน)จะมีอาการทางเส้นประสาทใบหน้าเช่นยิ้มปากเบี้ยว,ปวดเสียวปลายประสาทใบหน้าบ่อยๆ ด้านที่มีฟันคุด


5.ผู้ที่มีฟันคุดแล้วหากปล่อยทิ้งไว้มักเกิดการซ้อนเกของฟันหน้าล่าง เชื่อว่าเกิดจากแรงดัน (Push-Force) ของฟันคุดมาทางด้านหน้า ซึ่งนำมาด้วยปัญหาหินน้ำลายเกาะมากที่บริเวณดังกล่าว เพราะทำความสะอาดยาก อันเนื่องมาจากการซ้อนกันของฟันเก