ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


รักษาโรคเหงือก

                     การรักษาโรคเหงือก


โรคเหงือกอักเสบ คืออะไร

โรคเหงือกอักเสบ คือ อาการอักเสบของเหงือกซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของโรคเหงือกต่างๆ และเป็นอาการที่รักษาได้ง่าย
 โรคเหงือกอักเสบ มีสาเหตุหลักเกิดจาก คราบแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่เหงือกและฟัน
 เกิดจากการขาดการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี แปรงฟันไม่สะอาด ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย คราบจุลินทรีย์ และ หินปูน จนทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่ เล็กน้อย ปานกลาง จนถึงขั้นรุนแรง ส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่รู้ตัว เพราะอาการไม่ค่อยรุนแรงเหมือนฟันผุ

โรคเหงือกอักเสบ มีอาการเริ่มแรก คือ เวลาแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันแล้วมีเลือดออก แสดงว่าเหงือกเริ่มมีการอักเสบ นอกจากนี้คนไข้โรคเหงือกอักเสบจะมีอาการเหงือกบวม เป็นหนอง เจ็บเหงือก รู้สึกฟันโยก มีกลิ่นปาก  ถ้าไม่ได้รับการรักษา ปล่อยให้เกิดความรุนแรง ปัญหาที่ตามมา คือ ฟันจะยื่นยาวมากขึ้น ฟันโยก เคี้ยวอาหารมีปัญหา รู้สึกเจ็บ เพราะเหงือก และกระดูกเบ้าฟันถูกทำลาย การรักษาก็ยุ่งยากมากขึ้น
    
ภาพแสดงลักษณะเหงือกปกติ(Healthy) ระดับของกระดูกหุ้มรากฟันอยู่ที่คอฟัน
 


ภาพแสดงลักษณะโรคปริทันต์หรือโรครำมะนาด มีเหงือกอักเสบ บวมแดง
 และมีการละลายของกระดูกหุ้มรากฟันต่ำกว่าคอฟัน    

 


ภาพแสดงการเริ่มสะสมของคราบหินปูน (เหงือกอักเสบ) จนมีการสะสมของหินปูนใต้เหงือกมากขึ้นจนทำให้ฟันดูยื่นยาวขึ้น และมีอาการฟันโยก เนื่องจากมีการทำลายของกระดูกล้อมรอบรากฟัน  (โรคปริทันต์หรือโรครำมะนาด)ขั้นตอนการรักษาโรคปริทันต์  

   
1. การรักษาจะต้องมีการขูดหินปูน และเกลารากฟัน (root planing) ร่วมด้วย โดยจะขูดหินปูนทั้นบนตัวฟันและส่วนที่อยู่บนผิวรากฟันภายในร่องปริทันต์ ส่วนการเกลารากฟันคือการทำให้ผิวรากฟันเรียบเพื่อให้เนื้อเยื่อเหงือกสามารถ กลับมายึดแน่นติดกับผิวฟันได้เหมือนเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องทำซ้ำหลายๆครั้ง


 
                     ภาพแสดงการใช้เครื่องมือเพื่อขูดหินปูนใต้เหงือกและเกลารากฟัน


2. หลังจากรักษาเสร็จแล้วประมาณ 4-6 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะเรียกกลับมาดูอาการอีกครั้งว่า หายดีหรือไม่ ถ้ายังมีร่องลึกปริทันต์เหลืออยู่หรือมีการละลายของกระดูกไปมาก อาจจำเป็นต้องใช้วิธีผ่าตัดเหงือก (ศัลย์ปริทันต์ : Periodontal Surgery) ร่วมด้วย


3. ท่านจะต้องทำความสะอาดฟันและซอกฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอด้วยตนเอง อย่างน้อยจะต้องใช้แปรงและไหมขัดฟันทุกวัน เพื่อที่จะกำจัดคราบจุลินทรีย์ให้หมดทุกวัน


4. ไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจดูว่ามีคราบจุลินทรีย์และหินปูนหลงเหลือจากการทำความสะอาดเองหรือ ไม่ เพื่อที่จะได้รับการรักษาในระยะแรก