ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมทั่วไป

 

ทันตกรรมทั่วไป


•    การตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์โรค รวมถึง การถ่ายภาพ
เอ็กซเรย์ การให้คำปรึกษา และ วางแผนการรักษา
•    ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
•    การอุดฟันที่ผุ และ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า ในกรณีที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว


การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด   และ เนื่องจากอาการแสดงถึงความเจ็บป่วยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันมักไม่ ชัดเจนเมื่อโรคอยู่ในระยะเริ่มต้น จนกระทั่งอาการรุนแรง โรคก็จะลุกลาม ซึ่งก็มักจะต้องได้รับการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาก จึงมีคำแนะนำจากทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยให้ทุกคนควรได้รับการตรวจฟันโดย ทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน และรับการขูดหินปูน ขัดฟัน หรืออุดฟันในขณะที่รอยโรคอยู่ในระยะเริ่มต้นเพื่อการดูแลที่ไม่ซับซ้อน