ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมทั่วไป

 

ทันตกรรมทั่วไป


•    การตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์โรค รวมถึง การถ่ายภาพ
เอ็กซเรย์ การให้คำปรึกษา และ วางแผนการรักษา
•    ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
•    การอุดฟันที่ผุ และ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า ในกรณีที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว


การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด   และ เนื่องจากอาการแสดงถึงความเจ็บป่วยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันมักไม่ ชัดเจนเมื่อโรคอยู่ในระยะเริ่มต้น จนกระทั่งอาการรุนแรง โรคก็จะลุกลาม ซึ่งก็มักจะต้องได้รับการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาก จึงมีคำแนะนำจากทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยให้ทุกคนควรได้รับการตรวจฟันโดย ทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน และรับการขูดหินปูน ขัดฟัน หรืออุดฟันในขณะที่รอยโรคอยู่ในระยะเริ่มต้นเพื่อการดูแลที่ไม่ซับซ้อน