ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน
              
การรักษารากฟัน เป็นการความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในโพรงประสาทฟัน ด้วยเครื่องมือขยายคลองรากฟัน ร่วมกับน้ำยาล้างคลองรากฟัน รวมทั้งการใส่ยาฆ่าเชื้อภายในฟันและทำการบูรณะภายในคลองรากฟัน ซึ่งจะทำในฟันที่มีการติดเชื้อภายในเนื้อเยื่อประสาทฟัน เช่น กรณีที่ฟันผุลึกถึงเนื้อเยื่อประสาทฟัน หรือฟันที่เกิดอุบัติเหตุกระแทกกับของแข็งทำให้เนื้อเยื่อประสาทฟันถูกทำลาย และติดเชื้อเป็นต้น

ความแตกต่างของการรักษารากฟัน และการถอนฟัน


 การรักษารากฟัน และการถอนฟัน ล้วนเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยหายปวดจากการมีโพรงประสาทฟันอักเสบติดเชื้อได้ ทั้งสิ้น แต่การรักษารากฟันทำให้ผู้ป่วยสามารถเก็บฟันซี่นั้นๆ ไว้ได้. ส่วนการถอนฟัน จะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ การต้องทำฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนออกไป เป็นต้น. แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยด้วย เนื่องจากการรักษารากฟันนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า การถอนฟันปกติ.


          ภาพ(ซ้าย) แสดงโครงสร้างฟันที่ปกติยังไม่มีการติดเชิ้อเข้าสู่โพรงประสาทฟัน


      ภาพ(ขวา) แสดงโครงสร้างฟันที่มีการติดเชิ้อเข้าสู่โพรงประสาทฟัน มีการติดเชื้อที่ปลายรากฟัน

                                    รักษาโดยการรักษารากฟันหรือถอนฟัน

ภาพแสดงขั้นตอนการรักษารากฟันขั้นตอนของการรักษารากฟัน


1 ขั้นตอนการวินิจฉัยและการเตรียมฟันเพื่อรับการรักษา
•  การถ่ายเอ๊กซเรย์ฟิลม์เล็กเพื่อตรวจดูสภาพและรูปร่างของฟัน รวมถึงบริเวณที่มีการติดเชื้ออักเสบ
•  ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณนั้น
•  การเจาะเปิดโพรงฟันเพื่อตัดเนื้อฟันที่ติดเชื้อออกไป


2 ขั้นตอนการทำความสะอาดโพรงรากฟัน
•  การทำความสะอาดโพรงรากฟันอาจทำมากกว่า 1 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยบางท่าน เพื่อความมั่นใจว่าโพรงรากฟันได้รับการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์
•  สำหรับผู้ป่วยบางท่าน ทันตแพทย์อาจทำการใส่ยาลงในโพรงรากฟัน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลือ และป้องกันการกลับมาติดเชื้อ
3 ขั้นตอนการอุดปิดโพรงรากฟัน
•  หลังจากโพรงรากฟันได้รับการฆ่าเชื้อแล้วนั้น ทันตแพทย์จะทำการอุดปิดโพรงรากฟัน