ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


การบูรณะฟันหลังรักษารากฟัน

รักษารากฟันแล้วทำไมต้องครอบฟัน

ฟันส่วนใหญ่ที่ต้องรักษาคลองรากฟัน มักมีรอยผุใหญ่และเหลือเนื้อฟันน้อย จึงหักได้ง่ายควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานระหว่างการรักษาคลองรากฟัน และควรรีบรับการบูรณะด้วยวัสดุถาวรเพื่อปิดกั้นช่องทางที่เชื้อโรคจะลงไปสู่ปลายรากและป้องกันไม่ให้ฟันแตกหักได้ง่าย


ในฟันหน้า


 ถ้ามีเนื้อฟันเหลืออยู่มาก สามารถอุดฟันด้วยวัสดุอุดถาวรตามปกติ แต่ถ้ามีเนื้อฟันเหลือน้อย อาจต้องใช้เดือยยึดในรากฟันก่อน จึงจะทำครอบฟันได้


ในฟันหลัง


 แนะนำให้ทำการบูรณะในรูปแบบที่มีการคลุมด้านบดเคี้ยวของตัวฟันทั้งหมด และอาจต้องใช้เดือยร่วมด้วย ในกรณีที่มีเนื้อฟันเหลือน้อยเช่นกัน


การบูรณะฟันให้เหมาะสมจะทำให้ฟันที่รักษารากอยู่ได้ยืนยาวเท่าฟันธรรมชาติ


                                  

ภาพแสดงการบูรณะฟันที่รักษารากฟันแล้ว (ภาพจาก สมาคมเอนโดดอนติกส์)