ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


คำแนะนำหลังอุดฟัน

 

 

คำแนะนำหลังการอุดฟัน

1.    ในกรณีปกติงดเคี้ยวข้างที่อุดไป เป็นเวลาประมาณ 24 ชม.  ให้ใช้ข้างที่ไม่ได้อุดเคี้ยวไปก่อน

2.    ถ้าพื้นที่อุดฟันไม่กว้างมาก ให้งดเคี้ยวเพียง 3 ชม. (ทั้งนี้ ทันตแพทย์จะแจ้งท่านเอง ถ้าหากว่าเป็นกรณีนั้น)

3.    กรณีเป็นการอุดฟันสีเหมือนฟัน (ฉายแสง) ให้ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอ