ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


รากฟันเทียม

        รากฟันเทียม คืออะไร


รากฟันเทียม

คือ การฝังวัสดุเทียมที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนส่วนของ รากฟันธรรมชาติที่หายไป และเพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี รากฟันเทียมมีลักษณะเหมือนฟันชุดที่ 3 งอกออกมาจริงจากเหงือก ซึ่งส่วนของฟันปลอมจะติดอยู่กับรากฟันเทียม น้ำหนักการบดเคี้ยวจะกดลงไปที่กระดูกขากรรไกรเหมือนฟันแท้ทุกประการ  
การรักษาด้วยรากฟันเทียมจะใช้เพื่อ

* ทดแทนฟันแท้ที่ถอนไป
* เป็นหลักยึดให้กับสะพานฟันเพื่อลดการใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
* เป็นหลักยึดฟันปลอมทั้งปากเพื่อให้มีเสถียรภาพและความสะดวกสบายในการบดเคี้ยว

รากฟันเทียมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

          1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) มีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดกระดูกได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
          2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดีต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
          3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ
                           ตัวอย่าง การใส่รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันแท้ที่ถอนไป


ตัวอย่าง  การใส่รากฟันเทียมเป็นหลักยึดให้กับสะพานฟัน


ตัวอย่าง  การใส่รากฟันเทียมสำหรับฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก


ข้อดีของท้นตกรรมรากเทียม

          1. ฟันมีลักษณะสวยงามเป็นธรรมชาติ ยิ้มได้อย่างมั่นใจ
          2. รับประทานอาหารได้ทุกชนิดตามความต้องการ และพูดได้ชัดเจน
          3. รู้สึกสะดวกสบายใกล้เคียงกับฟันแท้เดิม
          4.  ฟันปลอมที่ใส่จะไม่มีการทำอันตรายต่อฟันและเหงือกในบริเวณข้างเคียง
          5.ทำความสะอาดช่องปากได้ง่ายกว่าการใช้สะพานฟัน
          6. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี

รากฟันเทียมเหมาะสมกับผู้ป่วยคุณสมบัติดังนี้

•    มีสุขภาพโดยทั่วไปที่ดี
•    มีสุขภาพของช่องปากที่ดี มีเหงือกที่สมบูรณ์แข็งแรง
•    มีปริมาณของกระดูกที่เพียงพอที่จะรองรับรากเทียม ทันตแพทย์ของท่านจะวางแผนการรักษาอย่างละเอียด ให้กับท่าน
•    มีความตั้งใจจริงในการดูแลสุขภาพของช่องปากให้ดีด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน หมั่นไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอ
•    ต้องการใส่ฟันปลอมที่รู้สึกสบาย เป็นธรรมชาติและมีความสวยงาม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม
1.    ทันตแพทย์จะทำการซักประวัติเพื่อดูว่ามีโรคประจำตัวหรือภาวะที่ขัดต่อการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมหรือไม่
2.    ทันตแพทย์จะตรวจสภาพช่องปากเพื่อวางแผนการรักษา ดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ มีกระดูกขากรรไกรเพียงพอต่อการฝังรากฟันเทียมหรือไม่
3.    สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ แบบจำลองฟัน (study model)และภาพรังสีเอ็กซเรย์
4.    ทันตแพทย์ต้องอธิบายผู้ป่วยให้เข้าใจถึงการวางแผนการรักษา เกี่ยวกับจำนวนและตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียม ประเภทของฟันปลอม ระยะเวลาในการรักษา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ นำข้อดีข้อเสียของวิธีต่างๆมาเปรียบเทียบกัน สิ่งเหล่านี้ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ป่วยทราบทั้งหมด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจในการวางแผนการรักษา
5.    หากมีปัญหาในช่องปากที่ต้องได้รับการแก้ไขก็ต้องทำให้เรียบร้อยก่อน ถ้าไม่พอจะต้องเสริมกระดูกให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นก็รอให้กระดูกที่เสริมมีการเชื่อมติดกับกระดูกเดิมให้ดีก่อน โดยมากจะใช้ระยะเวลา 4 - 6 เดือนจึงจะทำการฝังรากฟันเทียมได้


ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการฝังรากฟันเทียม
•    รากฟันเทียมไม่ยึดติดกับกระดูกทำให้รากฟันเทียมไม่มีความเสถียรโยกไปมาได้ เกิดความล้มเหลว
•    เหงือกร่นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากกระดูกละลายตัวอาจจะละลายมากหรือน้อยก็ได้ ถ้าเป็นมากผู้ป่วยอาจต้องรับการผ่าตัดแก้ไข
•    ฝังรากฟันเทียมไม่ตรงตำแหน่งมักเกิดจากกระดูกรองรับมีน้อยเกินไป ทำให้ต้องไปฝังในตำแหน่งอื่นที่มีกระดูก ปัญหานี้แก้ไขโดยการผ่าตัดเสริมกระดูกก่อนการฝังรากฟันเทียม หรือถ้าตำแหน่งไม่ผิดพลาดมากจนเกินไป อาจแก้ไขโดยการออกแบบฟันปลอมให้รับกับตำแหน่งที่ฝังก็ได้

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่เหมาะกับการใส่ฟันโดยใช้รากฟันเทียมเป็นตัวยึด
•    เด็กที่การเจริญเติบโตของขากรรไกรยังไม่สมบูรณ์
•    คนที่นอนกัดฟัน
•    สุขภาพโดยทั่วไปไม่ดี เช่นคนที่เป็นเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ดีพอ
•    ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)