ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ปิดช่องฟันห่าง

 

ฟันห่าง เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ทำให้รอยยิ้มของคุณแปลกไป อาจด้วยความมั่นใจไม่เต็มร้อย กลัวคนเห็นช่องฟันที่ห่างบางครั้งเวลาทานอาหารก็ยังสร้างปัญหาเศษอาหารเข้าไปแอบหลบตามช่องฟันที่ห่างอีก

สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องฟันห่าง อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น


1.ขนาดของซี่ฟันเล็กเกินไปไม่เหมาะสมกับขนาดของขากรรไกรซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดจากกรรมพันธ์
2.ความผิดปกติของกระดูกหรือเหงือกทียึดติดฟัน
3.ฟันหายไปบางซี่ทำให้เกิดช่องว่างจากการที่ฟันล้มหรือการเคลื่อนที่ของฟัน
4.มีฟันเกิน แทรกอยู่ระหว่างฟันที่ห่าง

 

การรักษาปัญหาช่องฟันห่าง

ปัญหาช่องฟันห่างสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น วิธีจัดฟัน การถอนฟันหรือใส่ฟัน นอกจากนี้ การแก้ไขโดยการใช้วัสดุปิดช่องฟันห่างของฟัน ก็เป็นวิธีการแก้ไขอีกวิธีหนึ่งซึ่งทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาในการรักษาไม่นาน

การแก้ไขช่องฟันห่างจะใช้วิธีการรักษาแบบใดนั้น ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงสาเหตุของฟันห่างว่าเกิดจากอะไร หากทันตแพทย์ตรวจดูแล้วพบว่าฟันห่าง ไม่ได้เกิดจากปัญหาที่สลับซับซ้อน ทันตแพทย์จะพิจารณาใช้วิธีตกแต่งช่องฟันห่าง ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ คอมโพสิต เรซิน(Composite resin) เป็นวัสดุที่มีสีเหมือนฟันใช้ยึดติดกับผิวเคลือบฟันโดยตรง ทั้งนี้ช่องว่างที่ปิดนั้นต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไป การปิดช่องว่างจะทำบนผิวเคลือบฟัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องการสูญเสียเนื้อฟันและไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใด