ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม


เป็นสาขาหนึ่ง ของการรักษาทางทันตกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใสด้วยวิธีดังนี้
1.    การจัดฟัน
2.    การฟอกสีฟัน  เป็นวิธีการที่ใช้แก้ไขฟัน ที่มีสีเข้มกว่าปกติ ให้มีสีที่ขาวดูเป็นธรรมชาติ

3.    การทำรากฟันเทียม เป็นการทำรากฟันเทียม และฝังลงไปที่ขากรรไกร และใส่ฟันปลอมติดยึด กับรากฟันเทียมไว้
4.    การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
5.    การแต่งช่องฟันห่าง เพื่อลดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน
6.    Inlays และ Onlays
7.    การทำครอบฟัน และ สะพานฟัน
8.    การทำวีเนียร์ (veneer)หรือเคลือบฟันเทียม