ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน4

ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน 4

คนไข้หญิง อายุ 19 ปี มาพบคุณหมอ เพราะรู้สึกว่า ฟันหน้าบนยื่น และมีฟันหน้าล่างซ้อนเกมาก ทำให้แปรงฟันยาก

แผนการรักษา  1. ถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่ 

                        2. ถอนฟันกรามน้อยล่าง 2 ซี่

 

ลำดับขั้นตอนการรักษาจัดฟัน  

1. ตรวจการสบฟัน การเรียงตัวของฟัน ลักษณะโครงสร้างใบหน้า

2.เอ็กซเรย์จัดฟัน  / พิมพ์ปากจัดฟัน /ถ่ายรูปจัดฟัน เพื่อวางแผนการรักษา

3.เคลียร์ช่องปาก   ได้แก่ ขุดหินปูน อุดฟัน

4. ติดเครื่องมือจัดฟัน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี