ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก
dot
จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนจริงหรือ????
dot


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน3

ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน 3

คนไข้เด็กหญิงอายุุ 11 ปี มาพบคุณหมอ ด้วยปัญหาฟันหน้าบนห่าง

จากการตรวจและซักประวัติ   เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณฟันหน้าบน   ทำให้ฟันหน้าบนด้านซ้ายได้รับการกระทบกระเทือน มีรูปร่างไม่สวยงาม

และคนไข้มีฟันหน้าล่างหายไปตั้งแต่กำเนิด 1 ซี่  ทำให้เมือกัดฟัน บน/ล่าง มีลักษณะฟันบนดูยื่นเล็กน้อย

แผนการรักษา  ถอนฟันบน 2 ซี่ ได้แก่ ฟันกรามน้อยซี่ที่1 ด้านขวา 1ซี่ และ ฟันบนด้านซ้ายที่มีรูปร่างผิดปกติ

ลำดับขั้นตอนการรักษา

 

 

ลำดับขั้นตอนการรักษาจัดฟัน  

1. ตรวจการสบฟัน การเรียงตัวของฟัน ลักษณะโครงสร้างใบหน้า

2.เอ็กซเรย์จัดฟัน  / พิมพ์ปากจัดฟัน /ถ่ายรูปจัดฟัน เพื่อวางแผนการรักษา

3.เคลียร์ช่องปาก   ได้แก่ ขุดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันเพื่อการจัดฟัน

4. ติดเครื่องมือจัดฟัน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี