ReadyPlanet.com
bulletทันตกรรมจัดฟัน
bulletผ่อนชำระจัดฟัน
bulletทันตกรรมทั่วไป
bulletทันตกรรมสำหรับเด็ก
bulletทันตกรรมประดิษฐ์
bulletรากฟันเทียม
bulletการรักษารากฟัน
bulletการรักษาโรคเหงือก
bulletถอนฟัน ผ่าฟันคุด
bulletฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
bulletวีเนียร์ เคลือบฟันเทียม
bulletแผนที่คลินิก


Asian  inspired decoration and lifestyle
VISIT MY DENT facebook
CHIC gift shop


ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน3

ตัวอย่างคนไข้จัดฟัน 3

คนไข้เด็กหญิงอายุุ 11 ปี มาพบคุณหมอ ด้วยปัญหาฟันหน้าบนห่าง

จากการตรวจและซักประวัติ   เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณฟันหน้าบน   ทำให้ฟันหน้าบนด้านซ้ายได้รับการกระทบกระเทือน มีรูปร่างไม่สวยงาม

และคนไข้มีฟันหน้าล่างหายไปตั้งแต่กำเนิด 1 ซี่  ทำให้เมือกัดฟัน บน/ล่าง มีลักษณะฟันบนดูยื่นเล็กน้อย

แผนการรักษา  ถอนฟันบน 2 ซี่ ได้แก่ ฟันกรามน้อยซี่ที่1 ด้านขวา 1ซี่ และ ฟันบนด้านซ้ายที่มีรูปร่างผิดปกติ

ลำดับขั้นตอนการรักษา

 

 

ลำดับขั้นตอนการรักษาจัดฟัน  

1. ตรวจการสบฟัน การเรียงตัวของฟัน ลักษณะโครงสร้างใบหน้า

2.เอ็กซเรย์จัดฟัน  / พิมพ์ปากจัดฟัน /ถ่ายรูปจัดฟัน เพื่อวางแผนการรักษา

3.เคลียร์ช่องปาก   ได้แก่ ขุดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันเพื่อการจัดฟัน

4. ติดเครื่องมือจัดฟัน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี